Welkom op de Blog van vertaalbureau Fundalingua

Informatie over alles wat met taal en cultuur te maken heeft

donderdag 7 februari 2013

Duitsers grootste doelgroep toerisme Nederland 2012

Duitstalige mensen blijven de grootste buitenlandse doelgroep op het gebied van toerisme en recreatie in NederlandVolgens de nieuwste cijfers van het CBS blijkt, dat er in 2012 rond 2,5 miljoen mensen uit Duitsland Nederland bezochten en hier 8,7 miljoen keer overnacht hebben. Daarmee staat Duitsland onaangetast op plaats 1 als belangrijkste doelgroep op het gebied van toerisme en recreatie in Nederland. Gevolgd door 1,1 miljoen toeristische bezoekers uit België, die in 2012 Nederland hebben aangedaan en in totaal 2,8 miljoen keer hier hebben overnacht. Groot-Britannië volgt op plek drie, met 1,2 miljoen bezoekers en 2,4 miljoen overachtingen. Het totale aantal bezoekers uit Amerika (inclusieve USA, Canada en Brazilië) bedraagt ruim 1 miljoen en het aantal overnachtingen van diezelfde groep 1,2 miljoen. Uit Azië hebben 0,6 miljoen mensen Nederland bezocht en er 1,1 miljoen keer overnacht. Zie voor een pdf file van de statistiek ook: 

aantal bezoekers naar land Nederland  (x 1.000) in 2012


aantal overnachtingen naar land in Nederland (x 1.000) in 2012 


Hoe goed begrijpen Duitse mensen Engels?


‘’Kunt u mij zeggen, of u Engels begrijpt ?” – Deze vraag werd in Duitsland tussen 2007 en 2010 elk jaar aan ruim 20.000 mensen vanaf 14 jaar gesteld. - De antwoorden zullen u wellicht verbazen…

Het blijkt een grote vergissing te denken, dat Duitstalige mensen zich goed kunnen redden met Engelstalige informatie. Niet alleen zal zich de Duitse bezoeker vaak minder welkom voelen, als informatie alleen in het Engels beschikbaar is, de Duitstalige bezoeker zal de in het Engels aangebodene informatie vaak ook niet of onvoldoende begrijpen, omdat hij de Engelse taal onvoldoende beheerst.


Uit onderzoek van het Duitse onderzoekinstitut statista in de periode tussen 2007 en 2010 blijkt, dat maar liefst 44,73% van de Duitse bevolking vanaf 14 jaar helemaal géén Engels begrijpt, dat zijn ruim 28 miljoen mensen! 15,6 % geeft aan, niet goed Engels te begrijpen, 30,03% kan Engels redelijk verstaan en maar 9,64% van de mensen van 14 jaar of ouder geeft aan, de Engelse taal goed machtig te zijn.   
Kennis van de Engelse taal bij de Duitse bevolking (vanaf 14 jaar)
 tussen 2007 en 2012:


dinsdag 9 februari 2010

Taalbarrières overwinnen met mobiele telefoon?

Google werkt aan software, die mobiele telefoons in staat moet stellen, gesprekken in een andere taal om te zetten. De software wordt een combinatie uit bestaande technologieën voor stemherkenning en geautomatiseerde vertaaldiensten. Google wil de software over enkele jaren op de markt brengen.


Met Google Translate , een geautomatiseerde vertaaldienst, kunnen op dit moment vertalingen in 52 talen online worden uitgevoerd. Hiervoor put Google uit een immense databank die het bedrijf opbouwt, door miljoenen meertalige websites en documenten op het web te scannen. Naarmate deze databank groeit, zal de kwaliteit van de automatische vertalingen waarschijnlijk ook verbeteren. Op dit moment is de dienst naar mijn mening echter alleen handig voor korte, simpele zinnen of losse woorden.

Google biedt ook een stemherkenningsysteem, waarmee een gebruiker van een mobiele telefoon zoekopdrachten op het web uit kan voeren door de zoekopdracht in te spreken, in plaats van deze in te tikken.

De geautomatiseerde tolk voor mobiele telefoons wordt een combinatie van deze twee technologieën. Het is de bedoeling, dat de software daarbij op dezelfde manier te werk gaat als een ‘echte’ tolk. De software luistert naar wat er gezegd wordt en analyseert net zo lang, tot dat de samenhang van het gezegde duidelijk is. Dan pas wordt de vertaling opgeleverd.

Frans Och (hoofd van Google Translation Services) zegt tegenover The Sunday Times, dat het binnen een aantal jaren mogelijk moet zijn, een gesprek zonder tussenkomst van een tolk in een andere taal om te zetten. Terwijl geautomatiseerde vertaaldiensten al redelijk hun dienst kunnen doen vallen bij de stemherkenning echter nog grotere obstakels te overwinnen. Iedereen heeft immers een andere stem, een ander accent of spreekt een ander dialect. Volgens Frans Och zal de stemherkenning bij een mobiele telefoon beter gaan werken, doordat het telefoon went aan de stem van de bezitter, bijvoorbeeld door eerder opgeslagen gesprekken te raadplegen. Ook zullen er voldoende taalenthousiasten zijn die helpen, de kwaliteit van de databank te verbeteren.

Maar hoe lang zal het duren, totdat de vele duizenden talen en dialecten die er zijn in de databank op zijn genomen en op een betrouwbare en veilige manier geraadpleegd kunnen worden? En zal de software erin slagen, de fijne nuancen van iets wat er gezegd wordt mee te nemen in de vertaling en af te kunnen zetten tegen verschillende culturele achtergronden?